Torbjørn Dyrud

musiker | tekstforfatter | komponist

Gardbrukeren

Før var det hæsten som drog

tømmer og kjerre og plog. 

Hæn som gikk bak var en sterk arbeidskar,

sønn arve bruk etter´n far.

Skauen, beitet og jorda

som hæn sår hår vår når tælan går; 

og hæn venter for snart blir det vart i væla vår.

 

Så kjæm sammarn,

sjå det spirer!

Og et stort, ubegripelig under fyller ælt;

frå mørk jord som låg øde,

stig det liv og grøde.

 

Arbett harn gjort æll si tid,

sjelden har gardbrukeren fri.

Fjøset må stelles mæ dyra på bås,

graset må vatnes og slås.

Jorda pløyes og åkern

vil hæn så hår vår når tælan går;

og mirakelet skjer der hæn dyrker, år for år.

 

Så kjæm sammarn,

sjå det spirer!

Og et stort, ubegripelig under fyller ælt;

frå mørk jord som låg øde,

stig det liv og grøde!

 

Der hvor gardbrukern steller

går det grønne som bølger i åkern.

Dæ som er gitt forvaltes mæ flid,

ælt i rette tid.

 

Så kjæm sammarn…